Oturum Aç

 Stratejik Hedefler

1.Lisans ve lisans üstü doktora eğitim programlarının dünya standartlarında olması, öğrencilerimiz ve öğretim üyelerimizin bilgi ve donanımlarını yurt dışı deneyimlerle zenginleştirmesi
2.Türkiye’nin zengin doğal kaynaklarının değerlendirilerek gıda, kozmetik ve ilaç sektörüne kazandırılması
3.Hastalıkların teşhiş ve tedavisi ile ilgili yeni marker ve ilaçların keşfi, sentezi, nano formülasyonlarının hazırlanması ve geliştirilmesi
4.Farmakogenomik-farmakovijilans, moleküler farmakoloji, toksikoloji ile moleküler biyoloji ve genetik araştırmalarına hız verilmesi
5.Sürekli mesleki eğitim ile mezunlara yönelik kurs, seminer ve toplantıların düzenlenmesi
6.Tıp Fakültelerimiz ve dünyadaki sağlık ve ilaçla ilgili fakülteler, merkezler ve otorite kurumlarla işbirliği çerçevesinde projeler yapan, laboratuarlarındaki ölçüm ve analizleri ve eğitim-araştırma kalitesiyle akredite bir Eczacılık Fakültesi haline gelmek
7.Fakültemize bağlı bir İlaç Araştırma ve Geliştirme Merkezi kurulması​