Oturum Aç

 Fakülte Tanıtımı

ECZACILIĞIN HER ALANINDA YETKİN ECZACILAR YETİŞTİRİYORUZ

 

24 Nisan 201​0 da kurularak eğitim ve öğretime başlayan Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Eczacılık Fakültesi % 30 İngilizce eğitim veren yenilikçi bir fakültedir. Fakültemizin amacı, eczacılık mesleğinin yeni üyeleri olacak öğrencilerimizi uluslararası düzeyde teorik ve pratik bilgi ile donatılmış, yenilikleri takip eden, üretken ve sorumluluk sahibi, ülkemizin, sağlık sektörünün ve ilaç endüstrisinin eczacı ihtiyacını karşılayabilecek kapasitede ve mesleki etik değerlere sahip eczacılar olarak yetiştirmektir.

Bu amaçla öğrencilerimize eczane eczacılığı, hastane eczacılığı ve klinik eczacılık nosyonlarını kazandıracak interaktif bir eğitimin yanı sıra sentetik ve doğal ilaç ArGe araştırmalarına katılmalarını ve ilaç endüstrisi ile ilişkilerini geliştirmelerini sağlayarak günümüzde çok önem kazanan biyolojik, biyoteknolojik ve nanoteknolojik ilaç araştırma ve geliştirme çalışmalarına önemli katkılarda bulunmayı hedefliyoruz.

Eczacılık eğitimi multidisipliner bir eğitimdir ve esas olarak tıp, kimya, yaşam ve ilaç bilimleri ağırlıklıdır. Eczacılık eğitiminin en az yarısı laboratuvarda gerçekleştiği için Fakültemiz kuruluşundan itibaren tüm laboratuvar pratiklerimiz (Analitik Kimya, Farmasötik Kimya, Biyokimya, Farmasötik Mikrobiyoloji, Farmasötik Botanik, Farmakognozi, Farmasötik Teknoloji) aksatmaksızın, Anatomi ve Klinik Eczacılık derslerimiz de dahil olmak üzere çoğu dersimizi laboratuvar ve klinik pratikleri ile birlikte yürütüyoruz. Öğrencilerimiz burada deneyler yaparak, ilaç analizleri, ilaç etken madde sentezi, yeni formülasyonlar, nanoteknolojik ilaçlar geliştirilmesi alanlarında ilgili birçok ekipman ve cihazı kullanma olanağına sahip oluyor ve ilaç endüstrisine ve eczacılığın tüm alanlarına hazırlanmış oluyor. Öğrencilerimiz laboratuvar derslerindeki yoğun pratiklerinin yanı sıra klinik eczacılık derslerinin uygulamalarında Üniversite hastanemiz ile aynı mekanda olmanın avantajı ile polikliniklerde, Tıp Fakültesi'ndeki hocalarımız eşliğinde birebir klinik eczacılık uygulaması yapma şansına da sahipler ki bu bizi diğer fakültelerden farklı kılan en önemli özelliklerden biridir.

Sağlık Bakanlığı'nın 2014 yılında eczacılar için onayladığı iki uzmanlık alanı olan Klinik Eczacılık ve Fitofarmasi alanlarını da dikkate alarak öğrencilerimizi üniversitemizin Tıp Fakültesi kliniklerinde Klinik Eczacılık pratikleri ile güçlenmiş ve Türkiye'de YÖK onaylı ilk Fitoterapi Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin (BİTEM) imkanlarından yararlanan mezunlar olarak topluma kazandırmaya çalışıyoruz. Fitoterapi alanında eğitime verdiğimiz katkılar nedeniyle 2015 Altın Havan ödülünü aldık. Eczacılık Fakülteleri mezunları Fitoterapi uzmanlık alanında Eczacılıkta Uzmanlık Sınavını (EUS) kazandıkları takdirde 2017 yılında ilk kez bu alanda yetki almış 4 Eczacılık Fakültesi'nden biri olarak Fakültemizi tercih ederek eğitim görebileceklerdir.

Tüm bunların yanı sıra Erasmus+ programı kapsamında yurt dışına giden ve orada en az bir yarıyıl veya 1 yıllık eğitim dönemi kalan öğrencilerimiz mevcuttur. Hatta bazıları da oralarda staj yapma olanağı da bulmuşlardır.  İtalya, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Romanya gibi ülkelerle anlaşmalarımız vardır. Bazı öğrencilerimiz Chicago-Illinois Üniversitesi ile işbirliği çerçevesinde üniversitenin Eczacılık Fakültesi'nde Klinik Eczacılık ile ilgili yaz okulu programına katılmışlardır. Ayrıca Portekiz'deki Porto Üniversitesi ve Çin Halk Cumhuriyeti Uygur-Sincan (Urumçi)  bölgesindeki Xinjiang (Sincan) Medikal Üniversitesi ile de öğrenci/öğretim üyesi hareketliliği ve bilgi aktarımı her zaman mümkündür.

Fakültemizden mezun olanlar serbest ve hastane eczanelerinin yanısıra, ilaç şirketlerinde (AR-GE, kalite kontrol, üretim, patent, ruhsatlandırma, klinik araştırmalar, farmakovijilans, pazarlama bölümlerinde ve idari bölümlerde), araştırma merkezlerinde, resmi kurumlarda (Sağlık Bakanlığı, İl ve İlçe Sağlık Müdürlükleri, vb.) ve üniversitelerde akademisyen olarak da çalışabilmektedir. Öğrencilerimizi bu görevlere en mükemmel şekilde hazırlayabilmek için onlara teorik temel eğitim ve meslek derslerinin yanı sıra modern teknolojik cihazların bulunduğu laboratuvarlarımızda yoğun pratiklerle beceri ve deneyimler kazandırmaktayız.

 

Prof. Dr. Gülaçtı TOPÇU

Eczacılık Fakültesi Dekanı