Oturum Aç

 Komisyonlar

Eğitim-Öğretim Komisyonu​
Prof. Dr. Gülaçtı Topçu​ Dekan/Başkan
Prof.Dr.Melih Altan Üye
Doç. Dr. Ş. Evrim Tekkeli Dekan Yrd. /Üye
Doç. Dr. Atilla Akdemir Dekan Yrd. /Üye
Doç. Dr. Binnur Temel Üye
Erasmus Koordinatörlüğü 
Dr. Öğr. Üyesi Fatemeh Bahadori Koordinatör
Arş. Gör. Ayşenur Günaydın​
Koordinatör Yrd.
Yatay Geçiş ve İntibak Komisyonu
Doç. Dr. Atilla Akdemir Başkan
Doç. Dr. Aydan Dağ​​Üye
Öğr. Gör. Çağla Kızılarslan Hançer Üye
Arş.Gör.Sare Yanıkoğlu Üye
Arş. Gör. Ayşenur Günaydın Üye
Ders ve Sınav Programı Komisyonu
Doç. Dr. Atilla Akdemir  Başkan
Dr. Öğr. Üyesi Deniz Ceylan Tuncaboylu  Üye
Dr. Öğr. Üyesi Işıl Gazioğlu  Üye
Öğr. Gör. Dr. Halil Şenol  Üye
Arş. Gör. Dilek Öztürk  Üye
Araş. Gör. Gizem Tırış​ Üye
Staj Komisyonu
Prof. Fikret Vehbi İzzettin  Başkan
Prof. Dr. Murat Kartal  Üye
Doç. Dr. Ş. Evrim Tekkeli  Üye
Öğr. Gör. Muhammed Yunus Bektay​
Üye
Arş. Gör. Ali Asram Sağıroğlu
Üye
Arş. Gör. Mustafa Gökçe Üye
​Ecz. Gonca Cömert AtalayÜye
​Ecz. Esin Aslan​​Üye
Enis Murat Şen Öğrenci Temsilcisi/ Üye
Etkinlik ve Tanıtım Komisyonu
Prof. Dr. Murat Kartal   Üye
Dr. Öğr. Üyesi Ece Sevgi  Üye
Dr. Öğr. Üyesi Fatemeh Bahadori  Üye
Dr. Öğr. Üyesi Belma  Zengin Kurt Üye
Arş. Gör. Mustafa Gökçe​Üye
Arş. Gör. Sezen Atasoy​​​Üye
Mezuniyet Komisyonu
Doç.Dr.Pelin Mayda Başkan
Dr. Öğr. Üyesi Işıl Gazioğlu Üye
Arş. Gör. Dr. Burcu Bütün​
Üye
Arş.Gör.Sare Yanıkoğlu
Üye
Arş. Gör. Gülbahar Özge Alim​
Üye
Bitirme Projesi İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu
Doç. Dr. Binnur Temel  Üye
Arş.Gör. Dr. Demet Dinçel  Üye
Arş.Gör.Gizem Tırış​Üye
Ölçme Değerlendirme Komisyonu (ÇEP)
Prof. Dr. V. Melih Altan Başkan
Doç. Dr. Atilla Akdemir Üye
Doç. Dr. Ş. Evrim Tekkeli Üye
Anket ve Değerlendirme Komisyonu
Prof.Dr.Ahmet Ceyhan Gören Başkan
Dr. Öğr. Üyesi Ece Sevgi Üye
Arş.Gör.Betul Büyükkılıç Üye
Arş. Gör. Ali Sağıroğlu Üye
Akreditasyon Komisyonu​
TÜRKİYE ULUSAL ECZACILIK LİSANS EĞİTİMİ PROGRAMI
AKREDİTASYON STANDARTLARI

 ​​​​

SORUMLU AKADEMİSYEN ve İDARİ KADRO

1. AMAÇ VE HEDEFLER

Standart No. 1. Kurumsal Amaç ve Hedefler

Standart No. 2. Eğitim Programının Amaç ve Hedefleri

Standart No. 3. Standart 3. Performans Değerlendirmesi

Prof. Dr. Gülaçtı TOPÇU
Dr. Öğretim Üyesi Işıl GAZİOĞLU
Arş. Gör. Dr. Burcu BÜTÜN

Arş. Gör. Betül BÜYÜKKILIÇ ALTINBAŞAK

Arş. Gör. Gülbahar Özge ALİM

2. ÖRGÜTLENME VE YÖNETİM

Standart No. 4. Fakülte ve Üniversite Arasındaki İlişkiler

Standart No. 5. Fakülte ve Sağlık Hizmet Kuruluşları Arasındaki İlişkiler

Standart No. 6. Fakültenin Örgütlenmesi ve Yönetimi

Doç. Dr. Şerife Evrim TEKKELİ

Doç. Dr. Pelin YÜKSEL MAYDA

Dr. Öğretim Üyesi Fatemeh BAHADORİ

Arş. Gör. Dr. Demet DİNÇEL

3. LİSANS EĞİTİM PROGRAMI

Standart No. 7. Lisans Eğitim Programı

Standart No. 8. Stajlar ve mezuniyet projesi

Standart No. 9. Öğretim ve Öğrenim Süreçleri

Standart No. 10. Öğrenme Durumunun Değerlendirilmesi

Standart No. 11. Lisans Eğitim Programının Değerlendirilmesi ve Sürekli İyileştirme

Prof. Dr. Fikret Vehbi İZZETTİN

Doç. Dr. Atilla AKDEMİR

Dr. Öğretim Üyesi Ece SEVGİ

Öğr. Gör. Dr. Halil ŞENOL

Öğr. Gör. M. Yunus BEKTAY

Arş. Gör. Dilek ÖZTÜRK

Arş. Gör. Gizem TIRIS

4. ÖĞRENCİ

Standart No. 12. Öğrenci Hizmetleri

Standart No. 13. Öğrenci Temsili

Standart No. 14. Öğrenci/Öğretim Elemanı İlişkileri

Prof. Dr. V. Melih ALTAN

Doç. Dr. Şerife Evrim TEKKELİ

Arş. Gör. Ali Asram SAĞIROĞLU

Arş. Gör. Mustafa GÖKÇE

Arş. Gör. Rabia Sare YANIKOĞLU

5. EĞİTİM ÖĞRETİM KADROSU

Standart No. 15. Öğretim Elemanı

Standart No. 16. Öğretim Elemanlarının Değerlendirilmesi

​Dr. Öğretim Üyesi Deniz CEYLAN TUNCABOYLU

Dr. Öğretim Üyesi Belma ZENGİN KURT

Arş. Gör. Ayşenur GÜNAYDIN

6. TESİSLER VE ÖĞRENME KAYNAKLARI

Standart No. 17. Öğrenme Kaynakları

Standart No. 18. Fiziksel Tesis ve Olanaklar

Prof. Dr. Ahmet Ceyhan GÖREN

Doç. Dr. Binnur TEMEL

Doç. Dr. Aydan DAĞ

Arş. Gör. Sezen ATASOY

7. MALİ KAYNAKLAR

Standart No. 19. Mali Kaynaklar

Prof. Dr. Murat KARTAL

Fakülte Sekreteri Neslihan ÇELİKKOL

8. AKREDİTASYON GÜNCELLEME

Standart No. 20. Yeniden Akreditasyon

Öğr. Gör. Dr. Çağla KI​ZILARSLAN HANÇER

Bahser ŞENSOY