Oturum Aç

 Komisyonlar

Eğitim-Öğretim Komisyonu​
Prof. Dr. Gülaçtı Topçu​ Dekan/Başkan
Prof. Dr. F. Vehbi İzzettin
Üye
Doç. Dr. Ş. Evrim Tekkeli Dekan Yrd. /Üye
Doç. Dr. Atilla Akdemir Üye
Doç. Dr. Binnur Temel Üye
Erasmus Koordinatörlüğü 
Dr. Öğr. Üyesi Fatemeh Bahadori Koordinatör
Arş. Gör. Ayşenur Günaydın​
Koordinatör Yrd.
Yatay Geçiş ve İntibak Komisyonu
Doç. Dr. Atilla Akdemir Başkan
Doç. Dr. Aydan Dağ​
​Üye
Dr. Öğr. Üyesi Çağla Kızılarslan Hançer Üye
Arş.Gör.Sare Yanıkoğlu Üye
Arş. Gör. Ayşenur Günaydın Üye
Arş. Gör. Gizem Tırıs Üye
Ders ve Sınav Programı Komisyonu
Doç. Dr. Atilla Akdemir  Başkan
Dr. Öğr. Üyesi Deniz Ceylan Tuncaboylu  Üye
Dr. Öğr. Üyesi Işıl Gazioğlu  Üye
Dr. Öğr. Üyesi Halil Şenol   Üye
Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Çağman
Üye
Arş. Gör. Dr. Dilek Öztürk
Üye
Arş. Gör. Harika Öykü Dinç
Üye
Staj Komisyonu
Prof. Dr. Fikret Vehbi İzzettin  Başkan
Prof. Dr. Murat Kartal  Üye
Doç. Dr. Ş. Evrim Tekkeli  Üye
Öğr. Gör. Muhammed Yunus Bektay​
Üye
Dr. Öğr. Üyesi Ali Asram Sağıroğlu
Üye
Arş. Gör. Mustafa Gökçe Üye
​Ecz. Gonca Cömert Atalay Üye
​Ecz. Esin Aslan​ ​Üye
Enis Murat Şen  Öğrenci Temsilcisi/ Üye
Etkinlik ve Tanıtım Komisyonu


Dr. Öğr. Üyesi Ece Sevgi  Başkan
Dr. Öğr. Üyesi Fatemeh Bahadori  Dekan Yrd. /Üye
Dr. Öğr. Üyesi Belma  Zengin Kurt Üye
Arş. Gör. Mustafa Gökçe ​Üye
Arş. Gör. Sezen Atasoy​ ​​Üye
Mezuniyet Komisyonu
Doç.Dr.Pelin Yüksel Mayda Başkan
Dr. Öğr. Üyesi Işıl Gazioğlu Üye
Arş.Gör.Sare Yanıkoğlu
Üye
Arş. Gör. Gülbahar Özge Alim​
Üye
Bitirme Projesi İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu
Doç. Dr. Ş. Evrim Tekkeli Başkan
Dr. Öğr. Üyesi Demet Dincel Üye
Dr. Öğr. Üyesi Çağla Kızılarslan Hançer
Üye
Dr. Öğr. Üyesi Belma Zengin Kurt
Üye
Arş. Gör. Dr. Dilek Öztürk
Üye
Arş. Gör. Ahmed Serdar Kozanoğlu
Üye
Ölçme Değerlendirme Komisyonu (ÇEP)
Prof. Dr. V. Melih Altan 
Başkan​
Prof. Dr. Ahmet Ceyhan Gören Üye
Doç. Dr. Atilla Akdemir Üye
Dr. Öğr. Üyesi Belma Zengin Kurt Üye
Anket ve Değerlendirme Komisyonu
Prof.Dr.Ahmet Ceyhan Gören Başkan
Dr. Öğr. Üyesi Ece Sevgi Üye
Arş. Gör. Dr. Betül Büyükkılıç
Üye
Arş. Gör. Dr. Ali Asram Sağıroğlu​ Üye
Arş. Gör. Ebru Didem Coşar​
 Üye
TÜRKİYE ULUSAL ECZACILIK LİSANS EĞİTİMİ PROGRAMI
AKREDİTASYON STANDARTLARI

 ​​​​

SORUMLU AKADEMİSYEN ve İDARİ KADRO

1. AMAÇ VE HEDEFLER

Standart No. 1. Kurumsal Amaç ve Hedefler

Standart No. 2. Eğitim Programının Amaç ve Hedefleri

Standart No. 3. Standart 3. Performans Değerlendirmesi

Prof. Dr. Gülaçtı TOPÇU

Dr. Öğr. Üyesi Işıl GAZİOĞLU

Dr. Öğr. Üyesi Fatemeh BAHADORI

Arş. Gör. Dr. Betül Büyükkılıç ALTINBAŞAK

Arş. Gör. Gülbahar Özge ALİM

2. ÖRGÜTLENME VE YÖNETİM

Standart No. 4. Fakülte ve Üniversite Arasındaki İlişkiler

Standart No. 5. Fakülte ve Sağlık Hizmet Kuruluşları Arasındaki İlişkiler

Standart No. 6. Fakültenin Örgütlenmesi ve Yönetimi

Doç. Dr. Şerife Evrim TEKKELİ

Doç. Dr. Pelin YÜKSEL MAYDA

Dr. Öğr. Üyesi Fatemeh BAHADORİ

Dr. Öğr. Üyesi Demet DİNCEL

Arş. Gör. Ebru Didem COŞAR

3. LİSANS EĞİTİM PROGRAMI

Standart No. 7. Lisans Eğitim Programı

Standart No. 8. Stajlar ve mezuniyet projesi

Standart No. 9. Öğretim ve Öğrenim Süreçleri

Standart No. 10. Öğrenme Durumunun Değerlendirilmesi

Standart No. 11. Lisans Eğitim Programının Değerlendirilmesi ve Sürekli İyileştirme

Prof. Dr. Fikret Vehbi İZZETTİN

Doç. Dr. Atilla AKDEMİR

Dr. Öğr. Üyesi Ece SEVGİ

Dr. Öğr. Gör. Halil ŞENOL

Öğr. Gör. M. Yunus BEKTAY

Arş. Gör. Dr. Dilek Öztürk 

Arş. Gör. Gizem TIRIS

4. ÖĞRENCİ

Standart No. 12. Öğrenci Hizmetleri

Standart No. 13. Öğrenci Temsili

Standart No. 14. Öğrenci/Öğretim Elemanı İlişkileri

Prof. Dr. V. Melih ALTAN

Doç. Dr. Şerife Evrim TEKKELİ

Arş. Gör. Dr. Ali Asram SAĞIROĞLU

Arş. Gör. Mustafa GÖKÇE

Arş. Gör. Rabia Sare YANIKOĞLU

5. EĞİTİM ÖĞRETİM KADROSU

Standart No. 15. Öğretim Elemanı

Standart No. 16. Öğretim Elemanlarının Değerlendirilmesi

​Dr. Öğr. Üyesi Deniz CEYLAN TUNCABOYLU

Dr. Öğr. Üyesi Belma ZENGİN KURT

Arş. Gör. Ayşenur GÜNAYDIN

Arş. Gör. Ahmed Serdar KOZANOĞLU

6. TESİSLER VE ÖĞRENME KAYNAKLARI

Standart No. 17. Öğrenme Kaynakları

Standart No. 18. Fiziksel Tesis ve Olanaklar

Prof. Dr. Ahmet Ceyhan GÖREN

Doç. Dr. Binnur TEMEL

Doç. Dr. Aydan DAĞ

Arş. Gör. Sezen ATASOY

7. MALİ KAYNAKLAR

Standart No. 19. Mali Kaynaklar

Prof. Dr. Murat KARTAL

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep ÇAĞMAN

Fakülte Sekreteri Neslihan ÇELİKKOL