Oturum Aç
  • Üniversitemiz Eczacılık Fakültesi, İlaç Temel Araştırma Merkezi (İTAM) Projesinin İkinci Toplantısı

​Özgün ilaç keşfi, ilaç geliştirilmesi ve İstanbul ilaç sektörü’ne bilgi ve teknoloji aktarımını amaçlayan ve bu amaç doğrultusunda bir teknoloji merkezi ve üniversite-sanayi işbirliği ağının kurulmasını hedefleyen İlaç Temel Araştırma Merkezi (İTAM) projesi, İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) tarafından desteklenmekte ve altı üniversitenin (Koç Üniversitesi, Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Kadir Has Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi) oluşturduğu bir konsorsiyum tarafından yürütülmektedir. Bu proje çerçevesinde düzenlenmekte olan toplantılardan ikincisi, “Tıbbi Bitkilerden İlaca Giden Yol” ana başlığı altında, 31 Mayıs 2013’te Üniversitemiz tarihi binasında Eczacılık Fakültesi ev sahipliğinde gerçekleşti. Rektörümüzün açılışını yaptığı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı Dr. Saim Kerman’nın ve ülkemizin pek çok üniversite ve sanayii kuruluşu mensuplarının katılımı ile gerçekleşen bu toplantıda bitkisel kaynaklı ilaçların keşfi, geliştirilmesi ve üretiminin önemi ele alınıp, bu süreçte yaşanan sorunlar ve olası çözümler tartışıldı.