Oturum Aç
 • Farmakognozi/Doğal Ürünler Kimyası Yüksek Lisans Programı

BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Eczacılık Fakültesi, Farmakognozi/ Doğal Ürünler KimyasıYüksek Lisans Programı

Amaç: :10.000’i aşkın bitki türüyle çok zengin bir floraya sahip Türkiye’de bitkilerin genelde ekstreleri hazırlanarak aktiviteleri araştırılmakta, saf molekül bazında ise çalışabilen Eczacılık Fakültesi sayısı birkaçı geçememektedir. Çağımızın teknolojik gelişmelerine paralel olarak Eczacılık mesleği ve işleyişi de farklılıklar göstermiş ve 5 yıllık eczacılık eğitiminde oldukça yoğun bir kimya ve tıp bilgisinin verildiği eczacının sadece eczane eczacısı olarak değil ilaç araştırma ve geliştirmeye odaklı her türlü AR-GE kurum ve kuruluşlarında çalışabilecek nitelikte ve topluma daha üretken olarak katılması amacıyla bu yüksek lisans programı hazırlanmıştır.
Vizyon:Bu program biyoaktif doğal moleküllerin doğadan keşfinin yanı sıra bu moleküllerin yarısentetik analoglarını da sentezleyerek daha aktif ve/veya biyoyararlanımı daha yüksek molekülleri hazırlamayı ve bu biyoaktif moleküllerin ilaç olma potansiyellerini Eczacılık’ın yanı sıra Tıbbi Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik ve ayrıca Kimya perspektifiyle yani multidisipliner bir anlayışla sunmaktadır.
Misyon:Dünyadaki biyoteknoloji, tıbbi biyoloji, moleküler biyoloji ve genetik ve moleküler farmakoloji ve toksikolojideki ilerlemelere paralel olarak farmakogenetik, farmakogenomiks, genotoksisite, proteomiks ve metabolomiks araştırma alanlarının oluşması ile biyoaktif moleküllerin keşfi ve geliştirilmesi için multidisipliner araştırmaların gerekliliği kaçınılmaz olmuştur. Artık bireye özgü tedavinin gündeme geldiği 21.yy’daki bu yarışa Bezmialem Vakıf Üniversitesi Eczacılık Fakültesi bir Sağlık Üniversitesi’nin içinde yer almanın avantajını kullanarak multidisipliner bir ekiple bu programı sunmaktadır.
Programa Kabul İçin Gerekli Ön Koşullar
Biyoaktif Moleküllerin Keşfi tezli yüksek lisans programına aşağıda verilen programlardan mezun olan öğrenciler kabul edilirler.
- Eczacılık lisans (4 yıllık)
- Eczacılık lisans (5 yıllık)
- Kimya lisans
- Biyoloji lisans
- Moleküler Biyoloji ve Genetik lisans
- Tıp Fakültesi lisans
-Gıda Mühendisliği
Yüksek lisans programına öğrencilerin başvuru şartları, değerlendirme ve kabul işlemleri “Bezmialem Vakıf Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği” hükümlerince yapılacaktır.

YÜKSEK LİSANS
MLMO*ALES ( veya eşdeğer )ÜDS / KPDS ( veya eşdeğer )
% 60 ( toplamda )5540

*Minimum Lisans Mezuniyet Ortalaması
YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
Ders Planı – AKTS Kredisi

Program Öğrenme Çıktıları:

 1. Farmakognozi/ Doğal Ürünler Kimyası dalında gerekli bilgi birikimini kazandırır
 2. Farmakognozi/ Doğal Ürünler Kimyası alanında kuramsal ve uygulamalı bilgi kazandırır
 3. Farmakognozi/ Doğal Ürünler Kimyası alanındaki bilgileri farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlama yeteneği kazandırır
 4. Farmakognozi/ Doğal Ürünler Kimyası ile ilgili çalışmalar yapılan laboratuvarlarda, cihazları doğru şekilde kullanabilme yeteneği kazandırır
 5. Farmakognozi/ Doğal Ürünler Kimyası alanındaki kavramları bilimsel yöntemlerle inceleme, verileri yorumlama ve değerlendirme yeteneği kazandırır
 6. Deney yapma, veri toplama, sonuçları değerlendirme, laboratuvardaki karşılaştığı problemlere karşı çözüm üretme yeteneği kazandırır.
 7. Modern teknikleri tanıma ve uygulama yeteneği kazandırır
 8. Bilgiye erişebilmek için kaynak araştırması yapabilme veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarına ulaşabilme becerisi kazandırır.
 9. Bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme yeteneği kazandırır
 10. Bilimsel bir konuyu sunma becerisi kazandırır.
 11. Farmakognozi/ Doğal Ürünler Kimyası bilimi için gerekli düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi kazandırır.
 12. Laboratuvarda kullanılan madde ve malzemelerin doğru ve etkin kullanım bilincini kazandırır.
 13. Deneysel ölçüm ve gözlemlerini yorumlayabilme ve sunma becerisi kazandırır.
 14. Bitkilerden elde edilen ekstreler, çaylar ve fitofarmasötiklerdeki etken maddeleri teşhis edebilme, ayırabilme ve saflaştırabilme becerisi kazanır.
 15. Bitkisel droglardaki katıştırmaları belirleyebilir
 16. Tıbbi bitkilerin etken bileşikleri, bu bileşiklerin fiziksel ve kimyasal özellikleri, elde edilmeleri, miktar tayinleri ve teşhisleri hakkında bilgi sahibi olurlar.
 17. Tıbbi bitkilerin ve etken maddelerinin farmakolojik aktiviteleri hakkında bilgi sahibi olur.
 18. Geleneksel halk sağlığında kullanılan bitkiler hakkında bilgi sahibi olur.
 19. Bitkisel ilaç danışmanı olarak görev alabilir.
 20. Bitki taksonomisi ve genel kuralları hakkında ön bilgi sahibi olurlar.

 

 

DERS PLANLARI (TEZSİZ)- AKTS KREDİLERİ:

GÜZ DÖNEMİ ZORUNLU DERSLER
Ders Kodu Ders Adı T U K AKTS Z/S
FKG 101Doğal Ürünler ve İlaç Keşfindeki Önemi3036Zorunlu
FKG 103Ekstraksiyon ve Ayırma Yöntemleri3248Zorunlu
FKG 105Bitkilerin Sekonder Metabolitleri, İzolasyonu ve Yapı Tayini3248Zorunlu
FKG 119Bitkisel Drogların/Ekstrelerin Hazırlanması ve Analizleri3248Zorunlu
FKG 121Dönem Projesi0003Zorunlu
TOPLAM 12 6 15 33
GÜZ DÖNEMİ SEÇMELİ DERSLER
Ders Kodu Ders Adı T U K AKTS Z/S
FKG 111Türkiye Florasının Değerlendirilmesi2236Seçmeli
FKG 113Terpenoidler ve Steroidler3036Seçmeli
FKG 117Biyoistatistik2024Seçmeli
FKG 123Biyolojik ve Farmakolojik Aktivite Testleri ve Uygulaması2236Seçmeli
FKG 125Potansiyel İlaç Etkin Maddeleri ve Toksisitesi2024Seçmeli
TOPLAM 11 4 13 26
BAHAR DÖNEMİ ZORUNLU DERSLER
Ders Kodu Ders Adı T U K AKTS Z/S
FKG 104Spektroskopik Yöntemler ve Doğal Ürünlerin Analizinde Kullanılması3248Zorunlu
FKG 118Doğal Moleküllerin Yapı-Aktivite İlişkileri2236Zorunlu
TOPLAM 7 4 9 11
BAHAR DÖNEMİ SEÇMELİ DERSLER
Ders Kodu Ders Adı T U K AKTS Z/S
FKG 110Alkaloidler3036Seçmeli
FKG 112Fenolik Bileşikler ve Glikozitler3036Seçmeli
FKG 116İlaçlarda Patent ve Ruhsatlandırma2024Seçmeli
FKG 120Bitkisel Drog, Ekstre ve Ürünlerde Kalite ve Standardizasyon2024Seçmeli
FKG 122Nutrasötikler ve Diyet Ürünler2024Seçmeli
FKG 124Bitkilerin Kozmetolojide Kullanımı2024Seçmeli
FKG 126Bilgisayar Destekli Bitkisel İlaç Tasarımı ve Geliştirilmesi2024Seçmeli
TOPLAM 16 0 16 32 16

 

DERS PLANLARI (TEZLİ)- AKTS KREDİLERİ:


GÜZ DÖNEMİ ZORUNLU DERSLER
Ders Kodu Ders Adı T U K AKTS Z/S
FKG 101Doğal Ürünler ve İlaç Keşfindeki Önemi2024Zorunlu
FKG 103Ekstraksiyon ve Ayırma Yöntemleri2236Zorunlu
FKG 105Bitkilerin Sekonder Metabolitleri, İzolasyonu ve Yapı Tayini3248Zorunlu
FKG 107Uzmanlık Alan Dersi00030Zorunlu
TOPLAM 7 4 9 48
GÜZ DÖNEMİ SEÇMELİ DERSLER
Ders Kodu Ders Adı T U K AKTS Z/S
FKG 109İlaç Etkin Maddesi Eldesinde Yeni Yaklaşımlar ve Hızlı Tarama Yöntemleri2024Seçmeli
FKG 111Türkiye Florasının Değerlendirilmesi2236Seçmeli
FKG 113Terpenoidler ve Steroidler3036Seçmeli
FKG 115NMR ve Kütle Spektroskopisi2026Seçmeli
FKG 117Biyoistatistik2024Seçmeli
TOPLAM 4 2 12 26 4
BAHAR DÖNEMİ ZORUNLU DERSLER
Ders Kodu Ders Adı T U K AKTS Z/S
FKG 102Medisinal Kimya ve İlaç Etkin Maddeleri3036Zorunlu
FKG 104Spektroskopik Yöntemler3248Zorunlu
FKG 106Seminer0002Zorunlu
TOPLAM 6 2 7 16
BAHAR DÖNEMİ SEÇMELİ DERSLER
Ders Kodu Ders Adı T U K AKTS Z/S
FKG 108Biyoaktif Moleküllerin Yarı Sentez ve Total Sentezi3248Seçmeli
FKG 110Alkaloidler3036Seçmeli
FKG 112Fenolik Bileşikler ve Glikozitler3036Seçmeli
FKG 114Kozmetolojik Ürünler ve Toksisite2024Seçmeli
FKG 116İlaçlarda Patent ve Ruhsatlandırma2024Seçmeli
TOPLAM 13