Oturum Aç
 • Biyoteknoloji Yüksek Lisans Programı

BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Eczacılık Fakültesi, BiyoteknolojiYüksek Lisans Programı

Amaç: :“Biyoteknoloji” programının açılmasının nedeni ülkemizde gerek üniversitelerde gerek ilaç sanayinde biyoteknolojik ürünlerin araştırılması ve geliştirilmesi alanında uluslararası normları tutturabilecek düzeyde araştırmaların sınırlı sayıda olması, bir kaç Eczacılık Fakültesi’nde ise az sayıda Farmasötik Biyoteknoloji adında bir program bulunmasıdır.
Vizyon:Bu program Sağlık Bilimlerinde, başta Eczacılık, Biyokimya, Tıbbi Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik alanları olmak üzere ilaç ve tıbbın tüm alanlarında multidisipliner bir anlayışla Biyoteknolojiden nasıl yararlanılacağı, biyoteknolojik ilaç (aşı, peptid bazlı ilaçlar, kontrollü ve hedefli ilaçlar, monoklonal antikorlar) ve gen delivery sistemlerin nasıl hazırlanacağı ve uygulanacağı, tanı ve tedavi amacıyla kitler, çipler ve farklı diagnostikler, patchler, protezler vb. pek çok tıbbi amaçla kullanılacak biyoteknolojik ve nanobiyoteknolojik ürünlerin hazırlanması ve kullanılabilmesi alanındaki boşluğu doldurmak ve bu konuda multidisipliner kuramsal ve deneysel bilgi ve beceri ile donatılmış, bağımsız düşünme ve araştırma yeteneğine sahip öğrenciler mezun ederek teknolojiyi yakalamak ve söz sahibi bir konuma geçmektir
Misyon:Özellikle Bezmialem Vakıf Üniversitesi’nin Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık ve Sağlık Bilimleri Fakültelerinden oluşan sadece sağlık bilimleri alanında kurulmuş nadir Üniversitelerden biri olması ve Eczacılık Fakültesi öğretim üye ve yardımcılarının Tıp Fakültesi’nin Temel Tıp Bilimleri ve klinik doktorları ve diğer iki Fakültenin öğretim üyeleri ile sürekli etkileşim içinde bir arada bulunması multidisipliner bir anlayışla, ilacın yanı sıra tanı ve tedavi amacıyla kullanılan diğer tıbbi ürünlerle ilgili çeşitli araştırmaların yapılmasına imkân yaratarak bilime ve ülke ekonomisine önemli katkılar sağlamak.
Programa Kabul İçin Gerekli Ön Koşullar
Biyoteknoloji Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programına aşağıda verilen programlardan mezun olan öğrenciler kabul edilirler.
- Eczacılık Lisans (4 yıllık)
- Eczacılık Lisans (5 yıllık)
- Kimya Lisans
- Kimya Mühendisliği Lisans
- Biyokimya Lisans
- Biyoloji Lisans
- Moleküler Biyoloji ve Genetik Lisans
- Tıp Fakültesi Lisans
- Biyomedikal Mühendisliği Lisans
Yüksek lisans programına öğrencilerin başvuru şartları, değerlendirme ve kabul işlemleri “Bezmialem Vakıf Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği” hükümlerince yapılacaktır.

YÜKSEK LİSANS
MLMO*ALES ( veya eşdeğer )ÜDS / KPDS ( veya eşdeğer )
% 60 ( toplamda )5540

*Minimum Lisans Mezuniyet Ortalaması
YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
Ders Planı – AKTS Kredisi

 

Program Öğrenme Çıktıları:

 1. Biyoteknoloji dalında gerekli bilgi birikimini kazandırır.
 2. Biyoteknoloji alanında kuramsal ve uygulamalı bilgi kazandırır.
 3. Biyoteknoloji alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme yeteneği kazandırır.
 4. Biyoteknoloji ile ilgili çalışmalar yapılan laboratuvarlarda, cihazları doğru şekilde kullanabilme yeteneği kazandırır.
 5. Biyoteknoloji alanındaki kavramları bilimsel yöntemlerle inceleme, verileri yorumlama ve değerlendirme yeteneği kazandırır.
 6. Deney yapma, veri toplama, sonuçları değerlendirme, laboratuvardaki karşılaştığı problemlere karşı çözüm üretme yeteneği kazandırır.
 7. Modern teknikleri tanıma ve uygulama yeteneği kazandırır.
 8. Bilgiye erişebilmek için kaynak araştırması yapabilme veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarına ulaşabilme becerisi kazandırır.
 9. Bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme yeteneği kazandırır.
 10. Bilimsel bir konuyu sunma becerisi kazandırır.
 11. Biyoteknoloji bilimi için gerekli düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi kazandırır.
 12. Laboratuvarda kullanılan madde ve malzemelerin doğru ve etkin kullanım bilincini kazandırır.
 13. Deneysel ölçüm ve gözlemlerini yorumlayabilme ve sunma becerisi kazandırır.
 14. Biyoteknolojik ilaç üretim ve süreci hakkında bilgi sahibi birikim sağlar.
 15. Biyoteknoloji ürünlerinin stabilite problemlerini çözmek için teknikleri, kuralları ve ilgili araçları kullanma becerisi kazandırır.
 16. Biyoteknoloji alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi teşhis etme becerisi kazandırır.
 17. Biyoetik ile ilgili konular hakkında bilgi kazandırır.
 18. Peptid ve proteinlerin stabilitesini sağlamak için kullanılan yöntemler hakkında bilgi birikimi sağlar.
 19. Biyoteknoloji alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme yeteneği kazandırır.
 20. Biyoteknoloji alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme yeteneği kazandırır.

 

 

DERS PLANLARI (TEZSİZ)- AKTS KREDİLERİ:

GÜZ DÖNEMİ ZORUNLU DERSLER
Ders Kodu Ders Adı T U K AKTS Z/S
BYT 101Biyoteknolojiye Giriş2234Zorunlu
BYT 103Farmasötik Biyoteknolojinin Esasları3033Zorunlu
BYT 105Tıbbi Biyoloji3033Zorunlu
BYT 109Temel Farmakoloji ve Toksikoloji3033Zorunlu
BYT 111Gen Tedavisi Ürünleri ve Biyoteknolojik Uygulamalar2234Zorunlu
BYT 121Dönem Projesi0003Zorunlu
TOPLAM 13 4 15 20
GÜZ DÖNEMİ SEÇMELİ DERSLER
Ders Kodu Ders Adı T U K AKTS Z/S
BYT 113Proteinler,Peptidler ve Aptamerlerin Tedavi ve Teşhiste Kulanımı ve Dozları3033Seçmeli
BYT 115Kontrollü ve Hedefli Biyoteknolojik İlaçlar3033Seçmeli
BYT 117Polimer Bilimi ve Teknolojisi ve Polimer Nano İlaç Taşıyıcı Sistemleri3033Seçmeli
BYT 119Mikrobiyal Transformasyonlar2022Seçmeli
BYT 121Genetik Analiz Yöntemleri ve PCR Temelli Genetik Analizler2234Seçmeli
TOPLAM 13 2 14 15
BAHAR DÖNEMİ ZORUNLU DERSLER
Ders Kodu Ders Adı T U K AKTS Z/S
BYT 102Biyoistatistik ve Biyoinformatik2022Zorunlu
BYT 104Mikrobiyoloji ve Teknikleri2234Zorunlu
BYT 108Farmakogenomik ve Genotoksisite3245Zorunlu
TOPLAM 7 4 9 11
BAHAR DÖNEMİ SEÇMELİ DERSLER
Ders Kodu Ders Adı T U K AKTS Z/S
BYT 110Proteomiks ve Metabolomiks3033Seçmeli
BYT 114Biyosensörler ve Tanı Kitleri3033Seçmeli
BYT 116Bitki Biyoteknoloji ve Hücre Kültürü3033Seçmeli
BYT 118Biyomateryaller, Tıp ve Eczacılıktaki Uygulamaları2022Seçmeli
BYT 110Proteomiks ve Metabolomiks3033Seçmeli
TOPLAM 11 0 11 11

 

 

DERS PLANLARI (TEZLİ)- AKTS KREDİLERİ:

GÜZ DÖNEMİ ZORUNLU DERSLER
Ders Kodu Ders Adı T U K AKTS Z/S
BYT 101Biyoteknolojiye Giriş2234Zorunlu
BYT 103Farmasötik Biyoteknolojinin Esasları3033Zorunlu
BYT 105Tıbbi Biyoloji3033Zorunlu
BYT 107Uzmanlık Alan Dersi30Zorunlu
TOPLAM 8 4 9 40
GÜZ DÖNEMİ SEÇMELİ DERSLER
Ders Kodu Ders Adı T U K AKTS Z/S
BYT 109Temel Farmakoloji ve Toksikoloji3033Seçmeli
BYT 113Proteinler,Peptidler ve Aptamerlerin Tedavi ve Teşhiste Kulanımı ve Dozları3033Seçmeli
BYT 115Kontrollü ve Hedefli Biyoteknolojik İlaçlar3033Seçmeli
BYT 117Polimer Bilimi ve Teknolojisi ve Polimer Nano İlaç Taşıyıcı Sistemleri3033Seçmeli
BYT 119Mikrobiyal Transformasyonlar2022Seçmeli
BYT 121Genetik Analiz Yöntemleri ve PCR Temelli Genetik Analizler2234Seçmeli
TOPLAM 16 2 17 18
BAHAR DÖNEMİ ZORUNLU DERSLER
Ders Kodu Ders Adı T U K AKTS Z/S
BYT 102Biyoistatistik ve Biyoinformatik2022Zorunlu
BYT 104Mikrobiyoloji ve Teknikleri2234Zorunlu
BYT 106Seminer0002Zorunlu
TOPLAM 4 2 5 8
BAHAR DÖNEMİ SEÇMELİ DERSLER
Ders Kodu Ders Adı T U K AKTS Z/S
BYT 108Farmakogenomik ve Genotoksisite2234Seçmeli
BYT 110Proteomiks ve Metabolomiks3033Seçmeli
BYT 112Gen Tedavisi Ürünleri ve Biyoteknolojik Uygulamalar3033Seçmeli
BYT 114Biyosensörler ve Tanı Kitleri3033Seçmeli
BYT 116Bitki Biyoteknoloji ve Hücre Kültürü3033Seçmeli
BYT 118Biyomateryaller, Tıp ve Eczacılıktaki Uygulamaları2022Seçmeli
BYT 108Farmakogenomik ve Genotoksisite2234Seçmeli