Oturum Aç
 • Biyoteknoloji Yüksek Lisans Programı Öğrenci Kabul Şartları

Biyoteknoloji Yüksek Lisans Programı Öğrenci Kabul Şartları:

Programa Kabul İçin Gerekli Ön Koşullar

Biyoteknoloji Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programına aşağıda verilen programlardan mezun olan öğrenciler kabul edilirler.

- Eczacılık Fakültesi (4 Yıllık veya 5 Yıllık) lisans mezunu olmak,

- Tıp, Diş Hekimliği ve Veteriner Hekimlik lisans mezunu olmak,

- Kimya, Kimya Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, Biyokimya, Biyomedikal Mühendisliği, Biyoloji veya Moleküler Biyoloji ve Genetik lisans mezunu olmak,

- Başvuruda bulunan öğrencinin almış olduğu eğitime ve transkriptine göre uygun görülen dersleri eğitim sürecinde alacaktır.

· BAVU, Sağlık Bilimleri Enstitüsü lisansüstü eğitim yönetmeliği hükümleri geçerlidir.

YÜKSEK LİSANS
MLMO*ALES ( veya eşdeğer )ÜDS / KPDS ( veya eşdeğer )
% 60 ( toplamda )5540

*Minimum Lisans Mezuniyet Ortalaması

Farmakognozi ve Doğal Ürünler Kimyası Yüksek Lisans Programı Öğrenci Kabul Şartları:

Programa Kabul İçin Gerekli Ön Koşullar

Farmakognozi/ Doğal Ürünler Kimyası Yüksek Lisans programına aşağıda verilen programlardan mezun olan öğrenciler kabul edilirler.

- Eczacılık Fakültesi (4 Yıllık veya 5 Yıllık) mezunu olmak,

- Tıp Fakültesi lisans mezunu olmak,

- Kimya, Kimya Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik veya Beslenme ve Diyetetik lisans mezunu olmak,

- Başvuruda bulunan öğrencinin almış olduğu eğitime ve transkriptine göre Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulunca tek veya çift dönemlik Bilimsel Hazırlık sınıfı uygun görülebilir.

· BAVU, Sağlık Bilimleri Enstitüsü lisansüstü eğitim yönetmeliği hükümleri geçerlidir.

YÜKSEK LİSANS
MLMO*ALES ( veya eşdeğer )ÜDS / KPDS ( veya eşdeğer )
% 60 ( toplamda )5540

*Minimum Lisans Mezuniyet Ortalaması

Biyoteknoloji Doktora Programına Öğrenci Kabul Koşulları:

· Ön Koşul: Biyoteknoloji doktora programına aşağıda verilen programlardan mezun olan öğrenciler kabul edilirler.

- 5 yıllık Eczacılık, veya Tıp, Diş Hekimliği ve Veteriner Hekimlik Lisans eğitimi almış olmak,

- 4 yıllık Eczacılık, Biyoloji, Kimya, Biyomedikal Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, Biyokimya, Moleküler Biyoloji ve Genetik lisans derecesine sahip olan adaylardan YÖK’ün lisans eğitiminden sonra direkt doktora eğitimine başlama kriterlerini sağlamış olmak,

- 4 yıllık Eczacılık, Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Kimya, Biyomedikal Mühendisliği, Biyomühendislik, Kimya Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, Sağlık Bilimleri Fakültesi Lisans eğitimi almış ve Sağlık Bilimlerine veya Fen bilimlerine bağlı Biyoloji veya Biyoteknoloji ile ilgili bir programda yüksek lisans yapmış olmak,

- Yabancı uyruklu öğrenciler için son 3 senelik eğitimini Türkiye’de Türkçe olarak tamamlamış olma veya TÖMER’den en az C ve üzeri not almış olma koşulu aranmaktadır.

- Başvuruda bulunan öğrencinin almış olduğu eğitime ve transkriptine göre Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulunca tek veya çift dönemlik Bilimsel Hazırlık sınıfı uygun görülebilir.

· BAVU Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü eğitim yönetmeliği hükümleri geçerlidir.

DOKTORA
MLMO*ALES ( veya eşdeğer )ÜDS / KPDS ( veya eşdeğer )
Y.LİSANS +% 606055
Y.LİSANS -% 758065

*Minimum Lisans Mezuniyet Ortalaması

Farmakognozi / Doğal Ürünler Kimyası Doktora Programı Öğrenci Kabul Koşulları:

Ön Koşul: Farmakognozi / Doğal Ürünler Kimyası doktora programına aşağıda verilen programlardan mezun olan öğrenciler kabul edilirler.

- Eczacılık (5 yıllık) veya Tıp Fakültesi lisans mezunu olmak,

- 4 Yıllık Eczacılık, Kimya, Kimya Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik lisans mezunu olup Yüksek Lisansını Farmakognozi/Doğal Ürünler Kimyası veya Fitoterapi alanında yapmış olmak,

- Yabancı uyruklu öğrenciler için son 3 senelik eğitimini Türkiye’de Türkçe olarak tamamlamış olma veya TÖMER’den en az C ve üzeri not almış olma koşulu aranmaktadır.

- Başvuruda bulunan öğrencinin almış olduğu eğitime ve transkriptine göre Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulunca tek veya çift dönemlik Bilimsel Hazırlık sınıfı uygun görülebilir.

· BAVU, Sağlık Bilimleri Enstitüsü lisansüstü eğitim yönetmeliği hükümleri geçerlidir.

DOKTORA
MLMO*ALES ( veya eşdeğer )ÜDS / KPDS ( veya eşdeğer )
Y.LİSANS +% 606055
Y.LİSANS -% 758065

*Minimum Lisans Mezuniyet Ortalaması

2014 – 2015 Eğitim ve Öğretim Yılı Lisansüstü Programlar ve Kontenjanlar:

BÖLÜMLERNORMAL ÖĞRENCİ KONT.YATAY GEÇİŞLE ALINACAK ÖĞRENCİ KONT.ŞARTLI ÖĞRENCİ KONT.YABANCI ÖĞRENCİ KONT.BİLİMSEL HAZIRLIK ÖĞRENCİ KONT.BURSLU ÖĞRENCİ KONT.TOPLAM
Biyoteknoloji Yüksek Lisans Programı102253222
Biyoteknoloji Yüksek Lisans Programı (Tezsiz)52233215
Biyoteknoloji Doktora Programı52233215
Farmakognozi ve Doğal Ürünler Kimyası Y.L.P102253222
Farmakognozi ve Doğal Ürünler Kimyası Y.L.P(Tezsiz)52233215
Doğal Ürünler Kimyası Doktora Programı52233215

Lisansüstü Program Ücretleri:

 

LİSANSÜSTÜ PROGRAMIN ADIÜCRETİ
Biyoteknoloji Yüksek Lisans Programı (Tezli / Tezsiz)7,500 TL + KDV (Yıllık)
Farmakognozi ve Doğal Ürünler Kimyası Y.L.P (Tezli / Tezsiz)7,500 TL + KDV (Yıllık)
Doğal Ürünler Kimyası Doktora Programı7,500 TL + KDV (Yıllık)
Biyoteknoloji Doktora Programı7,500 TL + KDV (Yıllık)

Lisansüstü Programlarına Kayıt İçin Gerekli Belgeler

Ön Kayıt

 • Başvuru Formu
 • Diploma fotokopisi
 • Lisans transkript fotokopisi
 • ALES sonuç fotokopisi
 • Yabancı dil sınav sonuç belgesinin fotokopisi
 • Nüfus cüzdan fotokopisi
 • 2 adet vesikalık fotoğraf
 • Askerlik durum belgesi fotokopisi (erkek adaylar için)

Kesin Kayıt

 • Lisans Diplomasının Aslı (Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların YÖK tarafından denkliği),
 • Lisans Transkriptinin Aslı,
 • ALES sınav sonuç belgesinin Aslı,
 • Yabancı dil sınav sonuç belgesinin Aslı
 • Nüfus Cüzdan Fotokopisi,
 • 6 adet vesikalık fotoğraf,
 • Adli Sicil Kaydı,
 • Erkek Adaylar İçin Askerlik Durum Belgesinin Aslı.


Adayların, web sitemizden ulaşacakları başvuru formuna kendilerine ait bilgileri girip alacakları çıktı ve diğer belgelerle birlikte tamamlanmış olarak Enstitü Müdürlüğümüze elden yada posta ile ulaştırmaları gerekmektedir. Başvurularda istenen belgelerin aslı, noter onaylı veya Enstitümüz tarafından onaylı örneği kabul edilir. Enstitümüzce onaylanması istenilen evrakların fotokopilerinin yanında asıl nüshalarının da bulunması gereklidir.

(Postada meydana gelen gecikmeden dolayı başvuru tarihleri içerisinde Enstitümüze ulaşmayan başvurular dikkate alınmayacaktır).

Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği için İlgili Link:

 

http://bezmialem.edu.tr/lisansustu-egitim-ve-ogretim-yonetmeligi

Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Burs Yönergesi için İlgili Link:

 

http://bezmialem.edu.tr/lisansustu-egitim-ve-ogretim-burs-yonergesi